Grote Atlas van Nederlands Oost-IndiŽ


Asia Maior, tweede uitgebreide editie 2004
ISBN 90 7486122 9

Eindredactie drs J.R. van Diessen.

De Grote Atlas van Nederlands Oost-IndiŽ is een gezamenlijke jubileumuitgave van Asia Maior en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Aan deze prachtige atlas hebben vier vertalers meegewerkt, van wie ik er een was.
Dit boekwerk weegt zes kilo en is daarmee het zwaarste boek waaraan ik ooit heb meegewerkt.

Terug