Theo Voorzaat | De Illusie  The Illusion


Uitgeverij den Boer/de Ruiter, 2007
ISBN 978 90 74576 84 0

Nederlandse tekst: Robbert Jan Swiers
Engelse vertaling: Willem Bek

'Alles gaat een keer weg,' zegt de schilder Theo Voorzaat in Theo Voorzaat |De Illusie. Theo's werk draait om verval en de vergankelijkheid van alles: verkrotte gebouwen, dorpen en steden in vervallen staat, en dat alles onder dreigende luchten.
Tot ik kennis maakte met het werk van deze schilder, wist ik niet dat verval zo mooi kon zijn. Er is nog hoop voor de wereld: alles wordt steeds mooier!

Theo Voorzaat |De Illusie is een tweetalige uitgave. De Nederlandse tekst voor deze uitgave werd verzorgd door mijn goede vriend Robbert Jan Swiers en ikzelf was verantwoordelijk voor de Engelse vertaling.
Het prachtig ge´llustreerde boek verscheen bij de tentoonstelling "De Illusie" van Theo Voorzaat, gehouden in het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg van 1 april t/m 3 juni 2007.


Theo Voorzaat, Robbert Jan Swiers en ikzelf, 31 maart 2007


Theo Voorzaat

Robbert Jan Swiers

Terug